Marketingbudget%3A+enorme+groei+eventbudget%2C+gouden+jaar+2025+voorspeld
Nieuws

Marketingbudget: enorme groei eventbudget, gouden jaar 2025 voorspeld

In het Verenigd Koninkrijk doen ze al jaren onderzoek naar de verdeling van het marketingbudget bij de grote multinationals. En natuurlijk is de Britse situatie totaal anders dan hier, maar het is zeker wel een prima benchmark te noemen. Ga er maar voor zitten: de Britse bedrijven hebben in Q1 massaal hun marketingbudget voor events en live omhoog bijgesteld en voor 2025 worden gouden event bergen voorspeld.

Britse bedrijven hebben opnieuw hun marketinguitgaven herzien in het eerste kwartaal van 2024, waardoor een periode van groei wordt verlengd die teruggaat tot het tweede kwartaal van 2021, volgens het meest recente IPA Bellwether-rapport dat onlangs is gepubliceerd. Bijna een kwart (24,4%) van de panelleden registreerde een opwaartse herziening van hun totale marketingbudgetten in Q1, vergeleken met 15% die een inkrimping zag. Hoewel dit ertoe leidde dat het nettosaldo daalde naar +9,4%, van +14,7% in Q4 2023, was het desalniettemin het op één na hoogste in bijna twee jaar en wees het op een solide kwartaaluitbreiding.

Groei per categorie in Q1 2024

  • Evenementen was de meest opvallende Bellwether-categorie, met een recorduitbreiding: nettosaldo +23,1%, van +15,9% aangezien bedrijven een sterke interesse bleven tonen in persoonlijke betrokkenheid bij klanten.
     
  • Direct marketing (+7,0%, van +12,6%) verlengde ook zijn groeireeks, zij het met een lichte afkoeling ten opzichte van zijn eerdere meerjarige hoogtepunt.
     
  • Groei van het budget voor verkooppromoties (+4,9%, van +1,4%) kreeg verder momentum in het eerste kwartaal van 2024, terwijl marginale uitbreidingen werden gezien in marktonderzoek (+1,4%, van -5,0%) en PR (+0,6%, van +1,9%).
     

Dalingen van marketingbudgetten beperkten zich in Q1 tot slechts twee categorieën, hoewel een daarvan het cruciale massa mediasegment was (-0,7%, van +1,9%), wat wijst op enige voorzichtigheid ten aanzien van grootschalige advertentiecampagnes. Volgens gedetailleerdere gegevens over massa media werd de krimp veroorzaakt door out-of-home (-10,8%, van -8,1%), gepubliceerde merken (-5,7%, van -1,4%) en audio (-4,5%, van -7,0%). Dit compenseerde enigszins de groei in andere online kanalen (+7,1%, van +13,2%) en video (+0,8%, van +6,6%). Andere marketingactiviteiten die nog niet waren meegenomen, zagen ook een krimp van de budgetten in het eerste kwartaal (-4,3%, van -6,4%).

Budgetplannen 2024/25

Definitieve budgetinstellingplannen voor het financiële jaar 2024/25 waren sterk positief, in lijn met voorlopige schattingen, volgens de meest recente Bellwether-enquêtegegevens. Iets meer dan vier op de tien (40,7%) enquêtepanelleden heeft het totale bedrag voor marketing verhoogd, vergeleken met 18% die bezuinigingen rapporteerde. Het resulterende nettosaldo van +22,8% duidde op sterke budgetinstellingen voor 2024/25.


 

Marketingbudget 2024/2025: evenementen grootste groeier

Het belangrijkste gebied van groei van het marketingbudget voor 2024/25 is evenementen, met een robuust nettosaldo van +18,7% van de enquêterespondenten die een stijging van de uitgaven verwachten ten opzichte van het voorgaande financiële jaar.


 

>> Lees meer over het onderzoek naar marketingbudgetten

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.